Enerji Kimlik Belgesi

Enerji Kimlik Belgesi

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve buna bağlı olarak çıkartılan, Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine göre; binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını, enerji israfının önlenmesini ve çevrenin korunmasını sağlamak için asgari olarak;  binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, sera gazı salımı seviyesi, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgedir.
Sınıflandırmalar A’dan G’ye kadar yapılmıştır. A sınıfı en verimli seviyeyi belirtirken, G sınıfı en düşük verimli seviyeyi belirtmektedir. Binalarda bu sınıflandırmayı gösteren belgeye Enerji Kimlik Belgesi ya da kısaca EKB denilmektedir. 

EKB (Enerji Kimlik Belgesi) Almak İçin Gerekli Belgeler

 
  •  Mimari Proje
  • Isı Yalıtım Projesi
  • Elektrik Projesi
  • Mekanik Tesisat Projesi ( Isıtma, Soğutma, Havalandırma)

Kılıç Mühendislik; Elektrik Mühendisleri Odasından tescilli, SMM yetkisine sahip bir kuruluş olarak, yeni binalarda Enerji Kimlik Belgesi çalışması yapmaya yetkili şirkettir. 

Enerji Kimlik Belgesi Zorunludur

Kanun uyarınca Enerji Kimlik Belgesi alınması, aşağıda belirtilen yapıların dışında tüm binalarda zorunludur.
Sanayi alanlarında üretim faaliyetleri yürütülen binalar, 
Planlanan kullanım süresi iki yıldan az olan binalar,
Toplam kullanım alanı 50 m² ’nin altında olan binalar,
Seralar, atölyeler, münferit olarak inşa edilen ve ısıtılmasına, soğutulmasına gerek duyulmayan depo, ardiye, ahır, ağıl gibi binalar,
Mücavir alan dışında kalan ve toplam inşaat alanı 1.000 m² ’den az olan binalar.
 
Konutlar, ofisler, eğitim binaları, sağlık binaları, oteller, alışveriş ve ticaret merkezleri gibi bina tipleri için Enerji Kimlik Belgesi hazırlanabilir. 
Copyright ©2016 Kılıç Mühendislik, All Rights Reserved. Web Tasarım EitNET
free website
built with
kopage